Proč je sport v současné době mnohem důležitější než kdy dřív?

Zatímco mnoho lidí rádo sleduje sporty, sází s Betano promo kód na své oblíbené týmy a hráče, málokdo sportuje ve svém volném čase. Ale hrát jakýkoli sport je extrémně zdravé – a to bychom si měli všichni uvědomit. Sport, potažmo kterákoliv forma cvičení, je bez debaty jednou z nejzásadnějších složek vedení zdravého způsobu života, obzvláště se současnou pandemií. A proč?

Cesta ke zdraví

Začněme s tím nejlepším důvodem, proč by měl člověk sportovat – kvůli svému zdraví. Sportování je cestou k prevenci mnoha onemocnění, jako např. cukrovky, srdečních poruch, apod. Navíc si sportem zlepšíte svou fyzickou kondici a výkonnost, potažmo dosáhnete optimální váhy – a to vše Vám pomůže obzvlášť v pozdních letech Vašeho života.

Psychická rovnováha

Bez zdravého těla není zdravého ducha, čímž se dostáváme k dalšímu aspektu, a tím je psychika. Sport je jeden z nejúčinnějších nástrojů k uvolnění stresu a vnitřního napětí, a podobně jako u našeho fyzického zdraví, sport také do určité míry slouží jako ochrana před duševními poruchami, jako např. deprese, úzkosti, potažmo hyperaktivita. Navíc je vědecky dokázáno, že lidé, kteří sportují, se často učí lépe novým věcem, déle udrží svou pozornost, a lépe řeší problémy – tím pádem vykazují lepší výsledky, ať už třeba v rámci povolání, anebo ve škole.

Nahoru anebo dolů?

Kolektiv, ve kterém se dotyčný jedinec vyskytuje, má na jedince poměrně velký vliv –  a proto je důležité si dát pozor na to, zda-li dotyčného kolektiv spíše nebude stahovat ke dnu svým rizikovým chováním, což se týče hlavně dětí a adolescentů, u kterých se během sportu utváří charakter, jejich klíčové hodnoty, a další vlastnosti.

Pokud dítě sportuje, tak je často nuceno tuto aktivitu vykonávat mezi svými vrstevníky, čímž se učí novým sociálním dovednostem, jako třeba utváření a udržování přátelských pout, týmové spolupráci, a komunikaci. Spolu s utvářením sociálních dovedností, se během sportu utváří i klíčové hodnoty a vlastnosti jedince, zejména respekt vůči protistraně, vytrvalost, sebedisciplína, a cílevědomost – tedy vše, co do budoucna dotyčný jistě využije.

Na druhou stranu může dojít k tomu, že vlivem špatných rozhodnutí kolektivu bude jedinec nucen pod nátlakem svých vrstevníků udělat ta špatná rozhodnutí taktéž. Řeč je konkrétně o návykových látkách a alkoholu, což má potenciál dotyčnému přinést problémy ve formě zneužívání zmíněných látek např. ve stresových situacích, což časem by mohlo vyeskalovat v závislost.

Závěr

Abychom si tedy vše shrnuli – kromě prevence mnoha onemocnění, lepší fyzické kondice a psychiky, Vám sporty poskytnou další klíčové dovednosti, a proto bychom se sportem měli začít nejlépe od dětství, jelikož hraje klíčovou roli v duševním a emočním vývoji, konkrétně třeba v utváření našeho charakteru. Děti se díky sportu naučí zdravé rivalitě, budou do budoucna vyrovnanější, a také sebevědomější. V neposlední řadě je sport naučí určité disciplíně, týmové spolupráci a celkové socializaci. Sport tedy s sebou přináší mnoho pozitiv, ovšem je nutné dát pozor na to, aby se jedinec nepřidal do špatné party, jelikož kolektiv hraje jednu z klíčových rolí, co se týče pozitiv a negativ. I přesto si však myslím, že sportování bychom v našem životě neměli opomenout.